Tietoa palvelusta

Kattohukka on Helsingin Seudun Ympäristöpalvelujen (HSY) tuottama palvelu, jonka avulla voi tarkastella helsinkiläisten rakennusten katon kautta poistuvaa hukkalämpöä.

Näin käytät kattohukkaa

Anna aluksi osoite. Jos osoitehaku ei kohdistu suoraan oikeaan rakennukseen, voit valita haluamasi rakennuksen klikkaamalla sitä hiirellä. Klikkaa sen jälkeen oikean alareunan Avaa tulkinta -painiketta ja vastaa rakennusta koskeviin kysymyksiin. Kysymyksiin vastattuasi esiin tulee selite, joka kertoo, mitä lämpökuvan värit tarkoittavat tällä katolla eristyksen laadun kannalta.

Tarkasteltavaksi voi valita vain yhden rakennuksen kerrallaan, koska värit voivat tarkoittaa eri rakennuksissa erilaista eristyksen laatua, riippuen rakennuksen ominaisuuksista.

Lisätietoa lämpökuvauksesta ja värien tulkinnasta

Palvelu perustuu maaliskuussa 2015 tehtyyn lämpökamerakuvaukseen, joka kertoo katoilta havaitusta lämpösäteilystä kylmänä, kirkkaana ja lumettomana yönä. Lämpösäteilyn määrä ei suoraan kuvasta katon eristyksen laatua, sillä lämpösäteily riippuu katon muodosta, rakenteesta ja alapuolisen huoneen lämpötilasta. Siten sama lämpökuvauksessa näkyvä väri erilaisissa rakennuksissa voi tarkoittaa erilaista eristyksen tasoa.

Kattohukan avulla voi kattonsa ominaisuuksien perusteella selvittää, mitä omalta katolta mitattu lämpösäteily tarkoittaa eristyksen laadun kannalta. Kattohukka ohjaa käyttäjän vastaamaan rakennusta koskeviin kysymyksiin, jotta väreille saadaan juuri kyseistä rakennusta koskeva, eristystä kuvaava väriasteikko. Vaikka ei tarkasti tuntisikaan katon ominaisuuksia, voi yhden rakennuksen suhteellisista lämpösäteilyn eroista päätellä mahdollisia katon lämpövuotoja.

Jotta väriasteikko voitiin säätää kuvaamaan erilaisia rakennuksia, lämpökuvauksessa oli mukana noin sata vapaaehtoista helsinkiläistä. He mittasivat kotinsa ylimmän kerroksen sisälämpötilan kuvauksen aikana sekä ilmoittivat oman kattonsa ominaisuudet kuten katon ja eristyksen materiaalit. Vapaaehtoisten antamien eristykseen vaikuttavien tietojen avulla väriasteikko sovitettiin kuvaamaan erilaisten rakennuksien eristystä.

Lämpökamerakuvauksen toteutti belgialainen, paikkatietopalveluihin erikoistunut Eurosense osana EU-rahoitteista DECUMANUS-hanketta. Hankkeessa tuotettiin ilmastonmuutoksen ja energiatehokkuuteen liittyviä aineistoja ja paikkatietopalveluja.  Pääkaupunkiseudulla hanketta koordinoi HSY. Kuvauksen alkuperäinen, eristyksen laadusta kertova tulkinta-avain ja lisätietoa lämpökuvauksesta löytyy täältä.


Palvelussa on käytetty seuraavia tietolähteitä:

  • Helsingin lämpökamerakuvaus 2015 © HSY 2015
  • Pääkaupunkiseudun ortoilmakuva 2017 © Alueen kunnat, HSY ja HSL
  • Openstreetmap-osoitekartta (palvelussa käytetty pohjakartta)
  • Googlen karttapalvelu (osoitehaku)
  • Helsingin kaupungin rakennustietokanta (rakennuspolygonit ja osoitehaun paikantaminen tiettyyn rakennukseen)

Palvelu on tuotettu osana Helsingin kaupungin mySMARTLife-hanketta. Sen on toteuttanut Muotoilutoimisto Kairo Oy.

Ota yhteyttä!